Basından

Barış söylemi bu kadar mı zor?


Gazete başlıklarında gördüğümüz “Soykırım”, “katliam”, “katil”, “ya sürgün ya ölüm”, “zulüm”, kan ve yıkım”, “can damarını kestik”, “ümmetin aslanları katil İsrail’i vurdu”, gibi duygusal sözcüklerin kullanımı sansasyonalizm ve abartı tuzağına düşmekten başka bir şeye yaramaz.

Devamı..

Dezenformasyondan nefret söylemine: Yankı fanusları


Bireylerin sosyal medyada kendi görüş ve inançlarına sahip kişilerle etkileşim kurduğu “yankı fanusları” özellikle seçim döneminde etkisini artırmış olabilir mi? Evin Arslan, yankı fanuslarının dezenformasyon ve azınlıklara etkisini Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu ve Malumatfuruş sitesinin editörü ile konuştu.

Devamı..

Bir kısır döngü: Çevrimiçi nefret ve şiddet ilişkisi


Bir kişinin şiddete eğilim göstermesi için nefret içerikli materyallere ne kadar maruz kalınması gerektiği, bunun ne kadar zaman aldığı ve bireyin ruh sağlığının bunda nasıl bir rol oynadığı soruları henüz yanıtlanmadı.

Devamı..

Alternatif bir yaklaşım: Karşı söylem


Etkili bir karşı-söylem oluşturmak, önemli ölçüde uzmanlık ve zaman gerektirir. Ancak karşı-söylem oluşturacak grupların çalışmalarını ölçeklendirecek kaynak olmadığı gibi, karşı söylem ile ilgili veri eksikliğinin ve bu alanda çok az sayıda akademik çalışmanın olması da karşı-söylem oluşturmada önemli bir kısıt oluşturuyor.

Devamı..

Nahel cinayeti, polis şiddeti ve medya


2017’de Fransa’da kabul edilen bir yasa polisin ateşli silah kullanmasını kolaylaştırdı. Polis memurları artık “meşru müdafaa gerekçesiyle” gerekçelendirmek zorunda bile kalmadan ateş edebiliyor.

Devamı..

Hakikat sonrası çağda nefret söylemi


Partizan bilgi kaynakları, benzer düşünen sosyal medya kullanıcılarından oluşan çevrimiçi ağlarda güçleniyor, herhangi bir karşıt görüşteki gönderiyi filtreliyor. Önyargının tetikleyicileri olan bu filtre baloncukları yelpazenin her iki tarafındaki aşırı bakış açılarını pekiştirirler.

Devamı..

BEŞİNCİ KUVVET Siyaset, şiddet ve medya


Medyanın neyi ne şekilde haberleştirdiği kadar neleri görmezden geldiği veya haberleştirmediği de en az o kadar önemlidir.

Devamı..

In Turkey, Ban on a TV Series Reflects Societal Need to Hide Gender-Based Violence


'Cranberry Sorbet', which shows typical examples of violence against women in the country, was banned for five weeks. The ban was overturned after an appeal and will restart on Friday evening.

Devamı..

When the Media-Politician Relationship is Imbalanced, Citizens Always Come Last


By viewing journalists as enemies, Turkey's presidential candidate Muharrem İnce is upsetting basic democratic processes.

Devamı..

Siyasetçi-gazeteci ilişkisi - BEŞİNCİ KUVVET


İnce eleştirilere karşı çok hoşgörüsüz tepkiler veriyor. Gazeteci sürekli siyasetçinin hoşuna giden şeyleri yazıp söylemez, zaten söylememeli de.

Devamı..

Deprem haberciliğinin TV karnesi: Canlı yayınlardan sorular, sorunlar


Televizyon kanalları 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giden muhabirlerle saatler süren canlı yayınlar yaptı. TV sunucularının sahadaki muhabirlere yönelttiği soruların gazetecilik açısından doğru olup olmadığını 3 uzmanla konuştuk.

Devamı..

Media Coverage After a Disaster: Lessons from Turkey


At a time when citizens were at their most vulnerable, the spread of false information and dramatised reporting only made matters worse.

Devamı..

Depremde medyamızın hal-i pür melali


Medyanın görevi yalnızca arama kurtarma çalışmalarını yayınlamak değil, aksayan yönleri, başarısızlıkları, hataları duyurup çözüm odaklı habercilik yapmaktır.

Devamı..

Popülizm, iktidar ve muhalefet bağlamında medya


Muhalif gazetecilik aslında aynı zamanda iyi gazeteciliğin ta kendisi. Medyanın demokratik yükümlülükleri arasında; siyasal partilere seçme desteği almak için görüş bildirme fırsatı verme, alternatifler hakkında bilgilendirici olmak, farklı görüşlere adilce yer vermek vardır.

Devamı..

Yaşar Kemal’in edebi gazeteciliği; Anadolu röportajları


Usta yazar, folklordan, mitolojiden beslenmiş, doğduğu coğrafyanın tabiatını, insanını, destanlarını, halk hikâyelerini, yoksulluk, şiddet, dayanışma, yozlaşma, doğa tutkusu, insan-doğa çatışmasını röportajlarına taşımıştır.

Devamı..

Bireysel silahsızlanma ve yaşam hakkı


Bireysel silahlanmanın temelinde erkek egemen zihniyetin yer aldığını görüyoruz. Kişiler silahlandıkları ölçüde saldırganlaşıyorlar dolayısıyla silaha erişim kolaylaştıkça kullanım da özendirilmiş oluyor.

Devamı..

BEŞİNCİ KUVVET Tartışmalı ikili: Medya ve popülizm


Hemen hemen tüm liberal demokrasiler söylemsel ya da ideolojik olarak popülizm olgusundan etkilenmekteler. Dahası, hemen hemen bütün politikacılar popülizmi siyasal iletişim düzeyinde kullanıyorlar: Politikalarında popülist partileri taklit edemeyen ana akım siyasi partiler özellikle seçim dönemlerinde kullandıkları söylemlerde popülist liderleri taklit ediyorlar.

Devamı..

Küreselleşen güzellik ikonları, beden imajı ve medya


Araştırmalar, sosyal medyada geçirilen zaman ile olumsuz beden imajı arasında bir paralellik olduğunu ortaya koyuyor, bu özellikle katılımcıların örneğin; Instagram'da bir pilates eğitmeni veya bir modelin hesapları gibi görünümle ilgili içeriklerde gezinirken geçerli.

Devamı..

Medyada çeşitlilik: Kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşım


Çoğulcu bir medya sisteminin genel çerçeve koşullarının yanı sıra, editoryal ve yönetim politikaları ve haber odası kültürleri gibi çeşitli örgütsel faktörler de çeşitliliği açıkça etkiler.

Devamı..

ERmiscom; katılımcı ve kapsayıcı bir ERASMUS+KA2 projesi ardından


Dokuz gün süren etkinliklerin Türkiye ayağı, kapsayıcılık, çeşitlilik, katılımcılık, üretkenlik ve yaratıcılık unsurlarını içinde barındıran adeta kültürlerarası bir diyalog şölenine dönüştü.

Devamı..

"Medya okuryazarlığı eğitimi korumacı zihniyete sıkışıp kalmamalı"


Giritli-İnceoğlu, diğer ülkelerde de RTÜK ve MEB gibi kurumların medya okuryazarlığı dersleri verdiğini ancak özgürlükçü bir bakış açısının hakim olduğunu aktarıyor.

Devamı..

Yaşar Kemal’in iki vazgeçilmezi; röportajları ve çocuklar


Yaşar Kemal, çocukları anlatının merkezine koymakla kalmadı, onları kendi hayatlarının baş aktörleri haline getirdi, kendi sesleriyle konuşturdu; çocukların insan haklarını BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilanından çok önce gündeme getirdi.

Devamı..

BEŞİNCİ KUVVET Ötekinin Yolculuğu


Medya toplumun egemen olan kimlik tanımını oluşturmada, yaymada, insanların görüşlerini etkilemede, kontrol ve meşruiyet kazanmada son derece güçlü bir araç.

Devamı..

İngiliz medyasının “BAME” ile sınavı


"BAME" kullanımı, Black Lives Matter protestolarının ardından ve COVID-19 döneminde, bu grubun, sağlık eşitsizlikleri yüzünden yüksek ölme riski olan grup içerisinde olması nedeniyle, öne çıktı.

Devamı..

Kitap Tanıtımı ve Panel "İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri: Kavramlar, Nedenler ve Çözümler"


Haber kaynağının açıklanması, kamu yararı ve ifade özgürlüğü


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına göre, gazetecilerin kaynaklarını açıklamama hakkı, kaynaklarının yasal veya yasadışı oluşuna bağlı bir ayrıcalık değil, aksine bilgi edinme hakkının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Devamı..

Emeklilik, özgürleşme ve yeni yaşamın getirdikleri…


Gerek yurt içi gerek yurt dışında öğretmeye devam ediyorum, insanın mesleğini severek, en önemlisi de eğlenerek yapması kadar güzel bir şey yok. Gençlere verebileceğim en büyük tavsiye; ne iş yapıyorsanız severek ve işinizi eğlenceli kılarak yapın.

Devamı..

Sosyal medyada algoritmalarla nefret üretimi


Bağımsız araştırmacıların farklı dillerde yaptıkları bağımsız araştırmalara her zamankinden fazla gereksinim var. Hrant Dink Vakfı'nın, düzenlediği panelde, çevrimiçi nefret söylemi ile mücadelede iyi örgütlenmenin yanı sıra, uzlaşı odaklı yaklaşımların izlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Devamı..

Nefret söylemi ne yana düşer, ifade özgürlüğü ne yana?


Nefret söylemi içeren ifadelerin, ifade özgürlüğünün sınırları dışında değerlendirilmesi ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına yönelik örneklerden biridir. Yapılan bu ayrım, ifade özgürlüğünün sınırlanmasında devletin yetkili kılındığı şeklinde değerlendirilebilir.

Devamı..

Medyanın eleştirisi


Medya eleştirisi, medya çalışmalarının kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmalı, bunun için de eleştirel değerlendirme için gazetecilik standartlarını kullanma şartı koşulmalı.

Devamı..