Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri:

Alp H, Küreselleşme Sürecinde Medyadaki Dezenformasyon Ve Irak İşgali Örneği, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011.

Göktuğ M, “Orientalisme dans le Discours Journalistique Occidental; La Presse Occidentale à l’égard de l’Orientalisme Postmoderne”, Galatasaray Üniversitesi, Nisan 2009.

Oral Derinkök S.G, "The Communication Dynamics of CEOs as Change Leaders in the Corporate World", Galatasaray Üniversitesi, Kasım 2008.

Cem L.Z,"Question technique a l'age D'information:Nouvelles technologies de l'information et de la communication sont elles une liberation ou déshumanisation?",Galatasaray Üniversitesi, Haziran 2008.

Özalpman D,"Les Fondements Théoriques des différentes conceptions d'une éducation aux médias",Galatasaray Üniversitesi, Haziran 2008.

Kabaş B, “Yapısal Dönüşümler ekseninde Türkiye’de yazılı basında muhabir”, M.Ü.2006.

Horoz T, Türkiye'de yazılı basın alanında kurumsal modeller ve organizasyonel yapılanma alternatifleri, M.Ü, 2005.

Yalım H, ”Kültürel Emperyalizmde Medyanın Rolü”, Marmara Üniversitesi, 2005.

Değirmencioğlu G, “1990 Sonrası Türk Basınında Araştırma Gazeteciliği” Marmara Üniversitesi, 2004.

Göçmen B, ”Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi ve Seçim Sonuçlarına Yazılı Basının Etkisi”, Marmara Üniversitesi, 2004.

Gökalp A, ”Büyük Britanya’da Erkek Dergiciliği”, Marmara Üniversitesi, 2004.

Yıldız Ö.Y, “Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi”, Marmara Üniversitesi, 2003.

Cebeci K, “Kültürel Emperyalizm ve Medya”, Marmara Üniversitesi, 2003.

Yıldız Ö.E, Türkiye’de gazetecilik eğitimi, M.Ü. 2003.

Kırlı S, İnternet teknolojisinin gazete ve dergi yayımcılığına getirdiği yeni olanaklar, M.Ü. 2003.

Çelik M, Medya ve Demokrasi İlişkisi: Küreselleşme sürecinde medyanın rolü, M.Ü. 2002.

Enserov V, Dengesiz haber (bilgi) akışının gelişmekte olan ülkeler üzerine olumsuz etkileri, M.Ü. 2002.

Budak S, “Ulusal Haber Ajanslarında Haber Toplama ve Değerlendirme: CHA Örneği”, Marmara Üniversitesi, 2002.

Sönmez M., “Türkiye’de ve Dünyada Haberleşme Özgürlüğünün Gelişim Süreci”, M.Ü.2000.

Çakmak M, Demokrasi ve Medya İlişkisi İçinde "think-tank" ler, M.Ü.1999.

Ay Ziya.Yusuf., “24 Aralık 1995 Genel Seçiminde medyanın siyasal propaganda aracı olarak kullanılması CHP ve DSP Örneği”,M.Ü.1999.

Ertuğrul Ü, Türkiye’de radyo yayıncılığının gelişim süreci, M.Ü.1998.

Baydar Ç, Yazılı basında haber söyleminin oluşturulması, M.Ü. 1998.

Temiztürk H, Türk Basınında Alternatif Arayışlara Bir örnek: İslamcı basın, M.Ü. 1998.

Arcan E.H, Ussal Bilgiden Algısal Bilgiye,M.Ü.1998.

Barut B ,"Türkiye'de Siyasi Partilerin Seçim Propagandaları ve Bu Süreçte Medya İlişkileri",M.Ü.1995.

Gezer İ, “1990’lı Yıllarda Türk Basınında Reklam ve Promosyon M.Ü 1994.

Doktora Tezleri

Ertuna Can, Türkiye’de Ana Akım Haber Kanallarında Tartışma Programları ve Kanaat Teknisyenleri, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

Erbaysal Tirşe, Yeni Toplumsal Hareketler ve Barış Gazeteciliği : Gezi Parkı Protestoları Döneminde Gazetecilik Pratikleri, Galatasaray Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı, 2017.

Aydın Bermal, Türkiye’de Televizyon yayıncılığında Alternatif Arayışlar: Hayat ve İMC Kanalları, Galatasaray Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı, 2016.

Aydın Utku.Uraz, Sol, Liberalizm ve Demokrasi. Türk Aydınlarının Dönüşümü (1980-2008). "Gauches, Liberalisme et democratie. Les Mutations des Intellectuels Turcs (1980-2008)" INALCO (Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü)-Marmara Üniversitesi, 2009.

Karlı İhsan, Türk Basınında Milletvekili Genel Seçimleri(1946-2007), Marmara Üniversitesi, 2009.

Çelik Mehmet, "Egemen İdeolojinin Bir Aracı Olarak Medya ve Eleştirel Farkındalığın Gerekliliği : Medya Okuryazarlığı", Marmara Üniversitesi, 2008.

Yılmaz Mustafa, "Bir Eşitsizlik Biçimi Olarak Uluslararası Haber Dengesizliği ve Türk Dış Politika Basınında Irak Savaşı", Marmara Üniversitesi, 2008.

Güven Sevgi Kesim, "Gözetim Toplumu ve Toplumsal Meşruiyet", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 2007.

Kabaş Sedef ,"Günümüz Türk Basınında Gazeteciler Bağlamında Söyleşilerin Nitel Bir Değerlendirmesi", Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007.

Arsan Esra, “AB Gazeteciliği, Avrupa Kamusal Alanının Şekillenmesi: Yunanistan ve Macaristan Örnekleri”, Marmara Üniversitesi, 2006.

Akıner Nurdan, “11 Eylül Saldırıları Ardından Amerikan Medyasında Milliyetçilik”, Marmara Üniversitesi, 2004.

Tokgöz Mesut, “Bedensel İletişim Sürecinde Dansın Evrimi”, Marmara Üniversitesi, 2003.

Halilov A, “Kırgızistan’da Dergi Yayımcılığında Rejim Değişiminin Etkileri”, Marmara Üniversitesi, 1999.

Yaşın Gülay, "Toprak Erezyonu;toplum bilincinin oluşturulması ve bu aşamada medyanın rolü", M.Ü.S.B.E, 1995.